GLOBE

Een longitudinaal onderzoek naar levensomstandigheden en gezondheid

De Gezondheid en Levens Omstandigheden van de Bevolking van Eindhoven en omstreken (GLOBE) studie is een longitudinale studie die is begonnen in 1991. Deze studie is opgezet om te onderzoeken welke invloed levensomstandigheden hebben op de gezondheid van mensen. Een belangrijk onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het onderzoeken van mechanismen en factoren die sociaaleconomische gezondheidsverschillen kunnen verklaren.

In de GLOBE studie wordt informatie gevraagd over werk-, woon- en leefomstandigheden en allerlei gezondheidskenmerken. Vanaf 2004 is ook meer nadruk gelegd op het identificeren van fysieke, sociale en culturele omgevingsfactoren die een rol spelen in de gezondheid van de inwoners van deze buurten.

De GLOBE studie wordt uitgevoerd door de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC in nauwe samenwerking met de GGD Brabant-Zuidoost. Over de lange periode van onderzoek werd de studie gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Ontwikkeling (ZonMW), Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Ziekenfondsraad, de Nederlandse Organisatie voor Onderzoek en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onderzoekers zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen met het GLOBE team om onderzoek op basis van de gegevens voor te stellen.

NEWS

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search