Contact met het onderzoeksteam

Toegang tot data

Onze grote dataset, inclusief veel variabelen met meerdere metingen over de loop van de tijd, is tot nu toe grotendeels gebruikt voor studies gericht op het verklaren van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Er zijn echter goede voorbeelden van studies die onze gegevens voor andere doeleinden gebruiken. Met het stijgen van de leeftijd van de GLOBE studiepopulatie komen er kansen voor sociaalepidemiologisch onderzoek naar gezond ouder worden.

Onderzoekers worden van harte uitgenodigd om onderzoek voor te stellen op basis van de gegevens die in het onderzoek zijn verzameld. Dergelijke verzoeken kunnen worden doorgestuurd naar de projectleider van het onderzoek (f.vanlenthe@erasmusmc.nl).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search